تاثیر اسپرم در IVF

تاثیر اسپرم در IVF

هدف از آماده سازی اسپرم در تکنولوژی کمک باروری به حداکثر رساندن شانس باروری تخمک به منظور فراهم نمودن تعداد تخمک های بارور جنین جهت انتقال به رحم یا فریز اسپرم جهت نگهداری آن می باشد. جدا سازی اسپرم متحرک از سمن نرمال ، با انجام تکنیک های مختلف به راحتی امکان پذیر است . مایع سمن غیر نرمال که تعداد کافی اسپرم برای انجام تکنیک لقاح آزمایشگاهی یا IVF استاندار ندارد ، باید تشخیص داده شود به طوری که در این موارد تزریق درون سیتوپلاسمی اسپرم می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تصحیح روش های آماده سازی اسپرم جهت جداسازی اسپرم یا اسپرماتید طویل با بیشترین پتانسیل برای لقاح طبیعی ، از نمونه های مایع منی که به شدت غیرنرمال هستن یا از نمونه هایی که مستقیما از سیستم تولید مثلی مذکر گرفته می شوند ، ضروری می باشد . هدف از فرایند های آماده سازی اسپرم برای انجام IVF به دست آوردن اسپرم با ویژگی هایی از قبیل : موروفولوژی طبیعی ، آکروزوم سالم ، سرعت حرکت اسپرم در مسیر مستقیم و قابلیت اتصال باند شدن به زوناپلوسیدا ، نفوذ به زوناپلوسیدا ، اتصال به اوولما و یکی شدن با آن ، فعال کردن تخمک و تشکیل پرونوکلئوس می باشد که در انجام IVF نرمال مهم هستند .

اسپرم در IVF

آماده سازی اسپرم

در ابتدا روش آماد سازی اسپرم برای انجام IVF شامل شستشوی مکرر اسپرم ها همراه با رقیق سازی منی با محیط کشت غنی شده با پروتئین، سپس سانتریفیوژ و سوسپانسیون کردن دوباره رسوب اسپرم بود . این تکنیک به این دلیل که امکان دارد منجر به آسیب اکسیداتیو اسپرم توسط رادیکال های ازاد اکسیزن گردد . مورد اتقاد واقع شده است .

در تکنیک ICSI پس از قرار دادن اسپرم در یک قطره حاوی محیط کشت در زیر روغن ، اسپرم ها از سطح تماس محیط کشت- روغن برداشته می شوند .

برای مطالعه بیشتر می توانید مقالات درمان ناباروری با IVF و درمان سقط مکرر را مطالعه نمایید .

به منظور کسب اطلاعات بیشتر در زمینه ی لابیاپلاستی همزمان با زایمان سزارین بهتر است به یک متخصص زنان و زایمان و زیبایی مراجعه نمایید که ما در این مقاله دکتر فرزانه حجت را معرفی می نماییم .ایشان با تبحر و خبرگی کامل این پروسه را به بهترین وجه اعمال می کند. شماره تماس با مطب خانم دکتر حجت در کرج 02632555530

چگونگی IVF

بعضی از افراد کانال هایی را تولید می کنند تا قطرات کوچک تری را بریا این منظور outlying تمامی ظروف پلاستیکی ، شیشه ای و محیط های کشت باید از نظر سمیت برای اسپرم و جنین چک شوند . ممکن است اسپرم در تماس با پلاستیک بی حرکت شود . انواعی از محیط ها جهت آماده سازی اسپرم برای IVF مناسب هستند. محیط کشتی که انتخاب می شود ، باید از نظر ترکیب گازی متعادل شده باشد و دما باید همواره در 37 درجه سانتیگراد ثابت نگه داشته شود . اگر برای انجام تکنیک های ART انسانی به جای منبع پروتئین مناسب و قابل دسترس تجاری از یک منبع پروتئین دست ساز از سرم استفاده شود . باید از نظر آنتی بادی های اسپرم چک شود و اگر از منبع ذخیره استفاده می شود، فرد اهدا کننده باید از نظر بیماری های ویروسی از جمله : ویروس نقص ایمنی HIV و هپاتیت بررسی شود . در هر حال ، به علت خطر انتقال بیماری های شناخته شده و ناشناخته ، استفاده از نمونه های سرم ذخیره شده زیاد توصیه نمی شود . غیر فعال سازی حرارتی، برای حذف عفونت های قابل انتقال در نمونه سرم اطمینان بخش نیست .

ارسال پاسخ

چهار × 4 =