انواع سرطان تخمدان

انواع سرطان تخمدان

تشخیص سرطان تخمدان با سونوگرافی چگونه است؟
علائم عود سرطان تخمدان کدام ها است؟
درمان قطعی سرطان تخمدان چیست؟
آیا سرطان تخمدان در جوانان نیز رخ می دهد؟
آیا سرطان تخمدان کشنده است؟

سرطان تخمدان،مسئول یک سوم بدخیمی های ژنیتال و پنجمین علت مرگ ناشی از بدخیمی است. سرطان تخمدان، هفتمین سرطان شایع زنان می باشد. خطر ابتلا به سرطان تخمدان در زمان تولد هر زن 1 درصد و خطر مرگ ناشی از سرطان تخمدان 5/0 درصد است. در دو سوم موارد بیناران با بیماری پیشرفته تشخیص داده می شوند چون اکثرا بیماری تا زمان تهاجم بدون علامت است. شایع ترین بدخیمی تخمدان، سرطان اپی تلیال تخمدان است. بهتر است برای تشخیص به موقع به یک متخصص زنان حاذق و باتجربه مراجعه شود.

تومورهای تخمدان

90 درصد از سرطان های تخمدان یا کیست های تخمدان از بافت های با منشاء اپی تلیوم سلومیک ایجاد می شوند. تغییر شکل نئوپلاستیک در مواردی که سلول ها استعداد ژنتیکی به سرطان زایی دارند و یا هنگامی که در معرض عوامل قرار می گیرند یا هر دو رخ می دهد

تومورهای اپی تلیال تخمدان به انواع زیر تقسیم می شوند:

  • سروزی
  • موسینی
  • اندومتریوئید
  • سلول های مولرین
  • برنر
  • اپی تلیال مختلط
  • سلول های تمایز نیافته
  • سلول های تقسیم بندی نشده

باید بگوییم که حدود 80 درصد از کارسینوم های اپی تلیال از نوع سروز هستند. تومورهای اپی تلیال تخمدان با شیوع کمتر عبارتند از: اندومتریوئید، سلول روشن، موسینی، برنر یا بینابینی و کارسینوم های تمایز نیافته دیگر. هریک از انواع تومورها دارای نوعی طرح بافتی هستند که ویژگی های مخاطی قسمتی از دستگاه ژنیتال را ایجاد می کنند.

کنسرهای سروزی اپی تلیال تخمدان بر دو نوعند:تومورهای بینابینی سروز و کارسینوم سروز

انواع-سرطان-تخمدان

طبقه بندی تومورهای اپی تلیال تخمدان

تومورهای سروز: از آنجا که این تومورها همانند سلول های ترشحی لوله هستند به این نام خوانده می شوند.

اجسام پساموما که کانون هایی از کلسیفیکاسیون هستند، با این تومورهای رحم دیده می شوند.

تومورهای سروز حد واسط: این تومورهای دارای پتانسیل بدخیمی پایین، حدود 10 درصد تومورهای سروز تخمدان را شامل می شوند و 50 درصد آنها قبل از 40 سالگی اتفاق می افتند.

معیارهای تشخیصی تومورهای حدواسط سروزی عبارتند از:

هیپرپلازی اپی تلیال بصورت مطبق شدن کاذب، ایجاد فرم های کلافه ای، تشکیل طرح غربالی و ساختارهای میکروپاپیلری

آتیپی هسته ای با افزایش فعالیت میتوزی

توده های سلولی مجزا

عدم وجود تهاجم تخریب کننده به استروما 40% تومورهای حدواسط سروزی به خارج از تخمدان انتشار می یابند و بیماری با مرحله بالا لزوما کارسینوم محسوب نمی شود. این تومورها ممکن است حاوی کانون هایی با تهاجم میکروسکوپی به استروما باشند.

کارسینوم سروز: در این تومورها تهاجم استرومال وجود دارد. درجه تومور باید تعیین گردد.

در آدنوکارسینوم سروز خوب تمایز یافته، ساختارهای پاپیلری و غددی، غالب هستند.

تومورهای موسینی: این تومورها 10 درصد تومورهای اپی تلیال تخمدان را شامل می شوند. تومورهای کیستیک، حفره هایی مفروش از اپی تلیوم مترشحه موسین دارند. سلول های اپی تلیال پوششی مشابه سلول های پوششی اندوسرویکس، پلور، معده یا روده هستند. تومورها ممکن است سایز بسیار بزرگی پیدا کرده و همه حفره شکم را پر کنند.تومورهای اندومتریوئید: این تومورها 8 درصد تومورهای اپی تلیال تخمدان را تشکیل می دهند.در این تومور تمام تظاهرات خوش خیم اندومتریوز یافت می شود.

کارسینوم های سلول روشن: این تومورها از سلول های روشن و سلول های گل میخی تشکیل شده اند. انواع الگوی بافتی موجود در آدنوکارسینوم سلول روشن عبارتند از : پاپیلری، رتیکولر و توپر.

برخی از خدمات دکتر فرزانه حجت متخصص زنان در کرج

منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم.

ارسال پاسخ

نوزده + 8 =

Call Now Button